Политика жалбе

Жалбе у вези са квалитетом пружених услуга вршиће се на лицу мјеста, током боравка туриста у хотелу. Жалбе након завршетка боравка неће се разматрати.

Жалбе због штете проузроковане крађом, уништавањем или оштећивањем робе коју клијент доведе у хотел мора се обратити пажњи хотела у року од једног сата од дана налаза догађаја.