Zasady składania skarg

Reklamacje dotyczące jakości świadczonych usług będą składane na miejscu, w trakcie pobytu turystów w Hotelu. Skargi po zakończeniu pobytu nie będą rozpatrywane.

Reklamacje dotyczące szkód powstałych w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia towarów wniesionych przez klienta do hotelu muszą zostać zgłoszone do hotelu w ciągu godziny od daty stwierdzenia zdarzenia.